13th Month Pay – How to compute?

- Advertisement (970x250 Desktop) -

How do you feel about this story?

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Tuwing sasapit ang “ber” months karamihan sa ating mga empleyado ay excited dahil ito ang panhon ng bigayan ng taunang 13th month pay. Pero marami pa rin empleyado ang madalas na nagtatanong kung sila ba ay meron o makakatanggap na ng nasabing benepisyo lalo na kung ito ay mga baguhan pa lang sa pinapasukan kumpanya. Narito ang ilang inpormasyon patungkol sa paksang nabanggit.

13th monthpay

- Advertisement (300x250) -

Ano ba ang 13th month?

Kadalasan, katumbas ito sa isang buong buwanang suweldo at binabayaran tuwing Disyembre (ika-12 buwan) ngunit hindi lalagpas sa araw ng Diyembre 24 sa bawat taon. Ito ay mandatos na base sa ilalim ng Presidential Decree No. 851. Sino ang pwedeng tumaggap at kailan dapat makakatanggap ng 13th month pay?

Ang lahat ng mga rank and file na empleyado regardless kung ano ang katayuan sa trabaho at nagtrabaho ng hindi bababa sa isang buwan sa (calendar year) ay may karapatan na makatanggap ng ika-13 buwan na bayad.

Paano ang pag compute ng 13th month pay?

Ito ay nakabase or nakalkula base sa 1/12 na total basic salary or compensation ng empleyado sa loob ng isang taon o pangunahing buwanang suweldo para sa buong taon na hinati ng 12 buwan. Hindi kasama sa basic salary ang COLA o mga regular na allowances.

Batayan sap ag compute ng 13th month pay

Total Basic Monthly Salary Earned during the Year = 13th Month Pay
12 months

Gamitin natin ang basic salary natin na P502.00 /per day sa loob na anim na araw o ang kabuuan na P13, 502.00 sa loob ng isang buwan.

January no absent 13, 502.00
February no absent 13, 502.00
March no absent 13, 502.00
April no absent 13, 502.00
May no absent 13, 502.00
June no absent 13, 502.00
July 5 day leave with pay 13, 502.00
August 5 days absent 10, 542.00
September no absent 13, 502.00
October no absent 13, 502.00
November no absent 13, 502.00
December no absent 13, 502.00
_______________

159,064.00 /12 = 13, 255.33

Kung sakali ang empleyado ay pumasok ng September meron na ba s’yang matatanggap na 13th month pay? Meron at computed ito nang pro-rata, ibig sabihin iko compute ito base sa kung ilang buwan ka na naninilbihan sa kumpanya.

September no absent 13, 502.00

October no absent 13, 502.00

November no absent 13, 502.00

December no absent 13, 502.00

54,008.00 / 12 = 4,500.66

Kapag ba nagresign o na terminate makakatanggap pa din ba ng 13th month pay?

Ang mga resigned o terminated na empleyado ay maaari pa ring makuha ang kanilang 13th month pay. Ang computation ay pro-rata, ibig sabihin ibabase sa kung ilang buwan ka na naninilbihan sa kumpanya.

Laging nating tandaan ang 13th month pay ay hindi CHRISTMAS BONUS!

Upang ma-maximize ang iyong inaasahang tanggapin, maiwasan ang pagdating sa huli o hindi papasok sa trabaho. Kung kailangan mong mag leave sa trabaho, samantalahin ang mga leave credits ng iyong kumpanya.

This article has been initially published last

What can you say about this story?

- Advertisement (300x250) -

What's the latest?

- Advertisement (970 x 250 Desktop) -